Going Dutch? Going English (too)!

«We’ll go Dutch to a lodging-house, or even walk the streets»: een stukje van dit citaat uit Our Mr. Wrenn van de Amerikaanse schrijver Sinclair Lewis (1885-1951) begeleidt in de Oxford English Dictionary de toelichting van de bekende zegswijze “going Dutch”: «With each person paying for his own food, drink, etc.».

Als Italiaan vind ik het natuurlijk intrigerend dat wat Engelstaligen onder “going Dutch” verstaan, dan weer «alla Romana» (op zijn Romeins) wordt in mijn moedertaal, al heeft dit post eigenlijk niets met betalingswijze te maken, maar wel met talen en namelijk met het uitbreiden van de voertalen van deze blog, waarbij Engels komt naast Nederlands staan (incidenteel met teksten in een van de Romaanse talen, zoals kort geleden met de citaat van Federico García Lorca en die uit de krant Libération).

Sinclair LewisMost important reasons for me to post henceforth in English as well as in Dutch:
1) potentially wider audience;
2) easier switching from one language to another, namely from (often) English sources to Dutch phrasing (via an Italian “harddisk” 🙂 );

P.S.: photo of Sinclair Lewis is by his fellow-countryman, Surrealist Man Ray, and belongs to the site of the J. Paul Getty Trust. UvA-students and employees who want to read more on Lewis can access online the Encyclopedia of Twentieth-Century Fiction.

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Bibliotheek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s