Op zoek naar de leesbaarheid van Prousts “Recherche”, lezing van Joep Leerssen


Zaterdag, 12 oktober 2013, 15.00 uur
Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek, Singel 421, Amsterdam
Toegang voor niet-leden : € 7.50
Reserveren: voor 5 oktober 2013, per mail of brief aan Sabine van Wesemael

joup leerssen

UvA Hoogleraar Joep Leerssen (afbeelding: http://www.leerssen.nl)

In samenwerking met de Opleiding Europese studies (UVA) organiseert de Marcel Proust Vereniging een lezing over de “leesbaarheid van de Recherche”, die door UvA hoogleraar Joep Leerssen zal worden gehouden.

‘À la recherche du temps perdu’ is het belangrijkste werk van Franse schrijver Marcel Proust (Auteuil, 10 juli 1871 – Parijs, 18 november 1922). Deze roman is geschreven tussen 1908 en 1922. Het boek werd uitgegeven in zeven delen tussen 1913 en 1927.

Onderzoek
De afgelopen decennia zijn er over het werk van Proust tienduizenden pagina’s analyses en commentaren verschenen die een directe, ‘naïeve’ lectuur van de Recherche in de weg staan.

Proust losmaken uit de Proustologie, de gigantische bibliografie negeren, en dan bezien hoe Proust honderd jaar na de verschijning van Du Côte de chez Swann, het eerste deel van de Recherche, gelezen kan worden, dat is het experiment waarvan Joep Leerssen, weliswaar geen onbeschreven blad maar wel een relatieve buitenstaander op het gebied van de Proust-exegese, in zijn lezing ‘Op zoek naar de leesbaarheid van Prousts Recherche’ verslag wil doen.

Spinozapremie
Joep Leerssen is sinds 1991 hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Leerssen ontving in 2008 de NWO-Spinozapremie voor zijn vernieuwende academische bijdragen en het onderzoek naar cultuurnationalisme en imagologie vanuit de de vergelijkende literatuurwetenschappen. In 2010 benoemde de KNAW hem tot Akademiehoogleraar.

Publicaties van Joep Leerssen zijn via het volgende link te vinden: UBA catalogus

Meer informatie:
Manet van Montfrans
Marcel proustvereniging: marcelproust.nl
Joep Leerssen​. Contact gegevens.

Cultuur-nationalisme
Het onderzoek van Leerssen concentreert zich op de geschiedenis van het cultuur-nationalisme in het Europa van de negentiende eeuw. Andere velden van onderzoek zijn de literaire en culturele geschiedenis van Ierland, imagologie (onderzoek naar beeldvorming, nationaal besef en nationale stereotypen) en de culturele en politieke relaties in de grensgebieden van nationale staten.

Enkele publicaties in boekvorm: National thought in Europe : a cultural history (Amsterdam University Press / 2006) ; De bronnen van het vaderland : taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890 (Vantilt / 2006, 2e ed. 2011); Spiegelpaleis Europa. Europese cultuur als mythe en beeldvorming (Vantilt / 2011). Verder publiceerde Leerssen in het Limburgs een verzameling ‘anamnestische’ verhalen met de Proustiaanse titel D’r Herinneringskunstenaer (1999).

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Frans. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s