Weer twee aanwinsten met artikelen Matthijs Engelberts

Deze week is de collectie Frans opnieuw uitgebreid met twee publicaties die artikelen bevatten van Matthijs Engelberts, docent en onderzoeker bij Franse taal en cultuur.  

dubbel

De bundel Jean Tardieu, des livres et des voix , samengesteld door Jean-Yves Debreuille, is de neerslag van twee congressen gewijd aan de bekende Franse schrijver. In zijn artikel  Genres et arts dans les ‘Poèmes à jouer’  behandelt Engelberts de opvallende keus voor een genre met de naam ‘’speelgedicht” (poème à jouer). Hij stelt de vraag wat deze ‘gedichten’ tot theaterteksten maakt, waarbij blijkt dat vooral het eigenaardige visuele karakter van het toneelbeeld de teksten tot theater maakt – een vorm van ‘visuele poëzie – dat  verwijst naar en vooruitloopt op de belangrijkste ontwikkelingen in het theater van de twintigste eeuw. 

 Ook Inter Media:  littérature, cinéma et intermédialité, onder redactie van Célia Vieira et Isabel Rio Novo, is het resultaat van een symposium. Tijdens dat congres stond de vraag centraal hoe de technische ontwikkelingen van de laatste decennia leiden tot toenemende interacties tussen technologie en cultuur en daarmee de grenzen tussen deze domeinen verkleinen.  

De bijdrage van Engelberts is getiteld Convergence» de la littérature et du cinéma? Le cas de ‘Il y a longtemps que je t’aime’ (Claudel, 2008).  Het artikel laat zien dat film in de huidige literatuur een  belangrijke plaats inneemt, niet zozeer als thema maar als model waarop schrijvers zich richten, bijvoorbeeld, zoals in het geval van de film van Philippe Claudel, door naast hun literaire productie films te maken, die niet altijd ook als roman gepubliceerd worden. De veranderde plaats van literatuur in een samenleving waarin audiovisuele media een grote rol spelen kan met resultaten als deze beter worden beschreven, zonder tot mythevorming te vervallen zoals vooral vroeger wel is gebeurd bij het kenmerken van een zogenaamde ‘beeldcultuur’.

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Bibliotheek, Frans. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s