Twee aanwinsten: Between page and screen, Beckett and nothing

between beckettnotihing

De Bibliotheek Frans is sinds kort verrijkt met de bundel Between page and screen : remaking literature through cinema and cyberspace, onder redactie van  Kiene Brillenburg Wurth.
De bundel behandelt de interacties tussen literatuur en de media die zich bedienen van het beeldscherm. Hoe komt literatuur op het scherm terecht, op welke wijze ondergraaft  het beeldscherm de hegemonie van de pagina als medium  voor literatuur en hoe beïnvloedt het beeldscherm het literair schrijven?  De bundel tracht deze vragen te beantwoorden door verschillende perspectieven te integreren, enerzijds die van studies over digitale literatuur, anderzijds die van studies  over de relatie tussen film en letterkunde.

Één van de bijdragen is van de hand van Matthijs Engelberts, medewerker bij Franse taal en cultuur: Copycat-and-Mouse: The Printed Screenplay and the Literary Field in France. In dit artikel doet hij verslag van een theoretisch en empirisch onderzoek dat hij gedaan heeft in Frankrijk naar het uitgeven van filmscripts door uitgeverijen tussen 1945 en 2000. De vraag die centraal staat is of filmscripts als literaire teksten hebben gefungeerd, afgaande op de positionering bij uitgeverijen. Het blijkt dat er meer interactie is tussen literatuur en film dan je op grond van de bestaande ideeën en theorie zou verwachten, omdat in deze laatste vooral radicale stellingen worden verdedigd, waarbij de ene groep stelt dat een filmscenario nooit literatuur kan zijn en de andere stelt dat ook scenario’s literatuur zijn. De werkelijkheid blijkt echter in Frankrijk genuanceerder als je kijkt naar uitgeverijen.

Een andere nieuwe aanwinst met een artikel van Engelberts is Beckett and nothing : trying to understand Beckett, een bundel samengesteld door Daniela Caselli. De bijdrage van Engelberts is getiteld From ‘Film’ to literature: theoretical debates and the critical erasure of Beckett’s cinema. Hier behandelt hij de spanning die bestaat tussen literatuur en film, zowel in de praktijk als in de theorie over de twee media en kunsten. Toen Beckett, een figuur die vooral als literaire auteur werd gezien, een film maakte – waarin niet gesproken wordt en waarin op verschillende manieren de geschiedenis van film terugkomt – een film maakte, was deze spanning er de oorzaak van dat de film niet als zodanig werd beoordeeld, maar als het product van een ‘schrijver’, die als filmer alleen maar tekort kon schieten.

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Bibliotheek, Frans. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s