Scripties onder de loep: Boccalone : la personificazione commossa di un Movimento

Mieke Brands-Ouwehand sloot onlangs haar Bachelor Italiaanse Taal en Cultuur af met een scriptie over de roman Boccalone (1979)van Enrico Palandri.
Begeleider was Dr. Ronald de Rooij.

Op verzoek van Blog Nostrum schreef Mieke een samenvatting:

“Mijn bachelorscriptie voor de studie Italiaanse Taal en Cultuur heeft als onderwerp Boccalone, een boek dat uitkwam in 1979 en werd geschreven door Enrico Palandri. Palandri studeerde ten tijde van het schrijven van zijn eerste roman in Bologna, een stad in Noord Italië die net als vele andere steden in het land in die tijd het toneel was van studenten- en arbeidersopstanden.

Ik stelde twee vragen over dit boek:
1. Hoe kon dit op het eerste gezicht oppervlakkige verhaal van en over een verliefde jongeman, meteen na de publicatie een ‘cultbook’ worden?
2. Wat heeft ertoe geleid dat dit op het eerste gezicht ‘dunne’ verhaal uiteindelijk een prachtig psychosociaal verslag van de roerige jaren ’70 in Italië bleek te zijn, m.a.w. hoe werd het tot een ‘generatieroman?’.

Het onderzoek vond plaats op drie niveaus:  
a. Het taalgebruik  
b. Het gedrag van sociale cohesie onder de studenten in Bologna
c. De angst onder de jongeren in het verhaal die leden onder de repressie uitgevoerd door de staat.

Conclusie:
Het boek was vernieuwend op het gebied van de taal, in meerdere opzichten en werd daarmee tot een cultbook.
De vorming van de zgn. movimenti – studenten en arbeidersbewegingen –  die zich op vele manieren verzetten tegen de staat was een teken des tijds. Enrico, hoofdpersoon in het verhaal, is een van hen. De angst en de spanning ten gevolge van de sociaaleconomische problemen is voelbaar door de hele tekst. De geestesgesteldheid en het vluchtgedrag van de hoofdpersoon (en van zijn vrienden) vloeien daaruit voort. Enrico- Boccalone, de man met de ‘grote mond’, doet in zijn gelijknamige boek op gevoelige wijze verslag van de roerige jaren ’70 van de twintigste eeuw in Italië.”

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Italiaans. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s