Les Oeuvres de Simone de Beauvoir in “Past Masters”

Sinds kort zijn de complete werken van Simone de Beauvoir in de Digitale Bibliotheek beschikbaar via de database Past Masters. Het bestand bevat alle werken van De Beauvoir, afkomstig uit betrouwbare tekstedities verschenen bij Gallimard tussen 1943 en 2008. Het bestand is beschikbaar binnen het UvA-domein.

Via de lijst links kun je de verschillende werken (ook per hoofdstuk) openen. Boven de tekst een menu om naar de verschillende pagina’s te navigeren. Per pagina kan je een pdf maken die je kunt opslaan.

Het bestand biedt ook de mogelijkheid de vindplaats van bepaalde woorden in het werk van De Beauvoir op te sporen. Gebruik daarvoor het zoekvenster bovenin. Je kunt zoeken op losse woorden, bijvoorbeeld moralité (20 vindplaatsen), maar ook op de combinatie van naast elkaar gelegen woorden, moralité scrupuleuse (één vindplaats).

Voor meer zoekmogelijkheden lees verder

Zoeken via de tab Search biedt de extra mogelijkheid om woorden te combineren die in elkaars nabijheid moeten voorkomen, bijvoorbeeld moralité en femmes niet minder tien woorden van elkaar gescheiden (twee vindplaatsen).

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Bibliotheek, Frans. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s