Onderwijsprijs FGw voor Antonio Sánchez Jiménez

De onderwijsprijs FGw voor het beste bachelorvak is dit jaar gegaan naar Antonio Sánchez Jiménez voor het college Cultuurkunde Spaans. De prijs voor het beste mastervak ging naar Rationality, Cognition and Reasoning van Michiel van Lambalgen (Wijsbegeerte).

Op 20 juni gaven de docenten van de vier genomineerde vakken een korte publieke presentatie, waarna de jury, bestaande uit medewerkers en studenten onder voorzitterschap van drs. Pieter Pekelharing, het winnende bachelor- en mastervak bekend maakte. Decaan Frank van Vree overhandigde de twee winnaars een geldprijs ter waarde van €1500.

Het doel van de Onderwijsprijs FGw is om het onderwijs aan de Faculteit der Geesteswetenschappen in de schijnwerpers te zetten en aandacht te vragen voor bijzondere prestaties in het onderwijs. Specifiek komen vakken in aanmerking, waarin onderwijsvormen worden toegepast die anderen kunnen inspireren of die als voorbeeld kunnen dienen voor toekomstige onderwijsprojecten of vakken.

In het college Cultuurkunde Spaans behandelt Sánchez Jiménez vijf hoofdthema’s van de Spaanse cultuur: de drie culturen van de Middeleeuwen, de cultuur van het wereldrijk (1474-1700), de negentiende eeuw, Tweede Republiek en Burgeroorlog, en tenslotte het moderne democratische Spanje (1975-heden).
De bijbehorende syllabus is inmiddels als boek verschenen: Cultura de España: curso de historia, arte, pensamiento y costumbres en España desde la Antigüedad hasta nuestros días.

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Bibliotheek, Spaans. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s