Aanwinst : Un théâtre des frontières

Un théâtre des frontières : la culture dramatique dans les provinces du Nord aux XVe et XVIe sièclesvan Katell Laveant is een van laatste aanwinsten van de collectie Frans in het P.C.Hooft-huis

In de late middeleeuwen was het theater alom aanwezig in de samenleving. Dat gold zeker voor het Franssprekende deel van de Bourgondische Nederlanden:  Amiens, Tournai, Saint-Omer, Valenciennes, Lille, Douai, etc.  Lavéant onderzoekt in deze studie de verschillende theatrale vormen en laat ons kennis maken met de belangrijkste deelnemers. Ook gaat zij in op de relatie tussen theater en de plaatselijk machtshebbers.  De theatercultuur blijkt zeer gevarieerd  in haar uitingsvormen en kent een sterke politieke dimensie. Zo schetst dit onderzoek  een beeld van de  15e en 16e eeuwse maatschappij door middel van haar theatrale activiteiten.      

Dr. Katell Lavéant is universitair docent bij de afdeling Franse taal en cultuur van de Universiteit van Utrecht, waar zij middeleeuwse en vroegmoderne Franse literatuur doceert.
In 2007 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Théâtre et culture dramatique d’expression française dans les villes des Pays-Bas méridionaux (XVe-XVIe siècles). Zie voor de volledige tekst UvA Dissertations Online.
Tevens is ook als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het the Institute for Culture and History van de UvA. Daar neemt zij deel aan het onderzoek Law and Drama: How Theatrical Practices are defined by, with, and against the Law in France & French-speaking regions (13th-16th centuries). Zie voor verdere informatie ovver dit project Narcis (National Academic Research and Collaborations Information System).

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Bibliotheek, Frans. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s