Het tijdschrift Incontri voortaan Open access Journal

Vanaf de 26e jaargang verschijnt het tijdschrift  Incontri : Rivista europea di studi italiani als Open access Journal. Dit betekent dat het altijd voor iedereen vrij toegankelijk is, zonder inlog of lidmaatschap. Het tijdschrift is een publicatie van de Werkgroep Italië Studies (WIS)  , een platform voor iedereen die zich in Nederland en Vlaanderen met de bestudering van Italië bezig houdt.

In de tweede digitale aflevering, een themanummer  gewijd is aan 150 jaar Italiaanse eenheid,  zijn medewerkers van de UvA zijn goed vertegenwoordigd. We vinden er bijdragen van Linda Pennings, Maria Urban en Ronald de Rooy.

Maria Bonaria Urban schrijft over de stereotype beelden van het Zuiden, zoals die zijn terug te vinden in de film Cainà. L’isola e il continente (Righelli 1922) en stelt dat films in het begin van de 20e eeuw voortborduurden op de beelden die al in de literatuur aanwezig waren en eerder bijdroegen tot de tegenstellingen tussen Noord en Zuid dan dat ze de eenheid van Italië bevorderden.

In zijn artikel Dante all’insegna dell’Unità beschrijft Ronald de Rooy hoe de receptie van Dante in de verschillende periodes na de eenwording van Italië een graadmeter was voor de sociale en politieke eenheid van het land.

De bijdrage van Linda Pennings is gewijd aan het vertalen van Gadda, auteur die vanwege zijn uitgebreide beschrijvingen en gebruik van dialect  geldt als zeer moeilijk vertaalbaar.

About blognostrumuva

blog voor de Collectie Romaanse Talen van de Universiteitsbibliotheek van de UvA (universiteit van Amsterdam)
This entry was posted in Italiaans and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s